Aktuellt nummer

Nummer 4-2019

 

• Ett gott bemötande – vad har det med mig att göra?

• Samordnad utveckling för god och nära vård

• Studiedagar 2019 med rekordmånga deltagare

• Det svåraste är att få till samverkan mellan kulturer

• Ledarskapet avgörande för utvecklingen av Nära vård

• Läkning kräver näring

• Ordföranden har ordet

• Anställda spetspatienter i Region Norrbotten

• Nudging för hälso- och sjukvård – så gör du det lätt att göra rätt

• Patienter delaktiga i överlämning

• Leda och organisera inkluderande och hållbara arbetsplatser

• Nätverksträff LNN Trondheim

• LNN Helsinki 2020

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden