Aktuellt nummer

Nummer 3-2018 

• H@ck for Health – tillsammans förbättrar vi vården!

• Ordföranden har ordet

• Systemutveckling i verksamheten

• Inspireras av samtal med personer du aldrig har träffat

• Samarbete möjliggör hemsjukvård för barnets bästa

• Involvera medarbetare i förändring för bättre resultat

• Produktionsstyrning i vården ger färre dagar i kaos

• Om att ta emot och ge tillbaka

• Att jobba efter pensionering

• Sjuksköterskor avlastar reumatologer – egen mottagning med ledstatusundersökningar

• "Chefoskopet ger oss ett gemensamt språk" 

• Många positiva effekter med jobb varje helg