Aktuellt nummer

Nummer 4-2018 

• Hur kan man arbeta med tillit inom universitetssjukvård?

• Omställningen – om att i grunden förändra arbetet i en hel region

• Fullsatt och fullmatat

• Leda och styra med tillit – varför och hur gör man?

• Led dig själv och andra i förändring

• Patienter och personal vinnare vid organisationsutveckling

• En värld av åtta minuter

• Kompetensutveckling minskar personalomsättningen

• Professionssteget för sjuksköterskor

• Vårdintensitet ska styra bemanning

• Närings-shots ökade energiintaget

• Nytt kontaktombud – Jönköpings län

• Nytt kontaktombud – Region Västmanland