Aktuellt nummer

Nummer 1-2019 

• Skulle du köpa dig själv?

• Leda med tillit – från idé till faktisk handling

• Framgång lämnar spår

• Varför grupper och organisationer behöver tillit för att vara intelligenta

• Patienter beställer maten själva

• Betraktelser med forskning som grund

• Konsten att skapa en attraktiv arbetsplats

• Årsmöteshandlingar

• Uppmärksamma dolt beroende

• Ökad tydlighet för bättre upplevd arbetsmiljö

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden