Aktuellt nummer

Innehåll 1-2021

 

• Framgångsrik samverkan mellan olika typer av verksamheter

• Stockholms närakuter avlastar akutmottagningarna

• Stolthet över guldkornen gav ny kraft i krisen

• Anna-Lena avskaffade sin tjänst – för att införa nära vård

• Chefsgruppen som blev stark tillsammans

• Att utveckla ledarskap och respekt

• Forskningsresultat i behändigt format

• Personcentrering gynnar hela verksamheten

• Tips för att undvika "Zoomthink"

• Minskad stress och ökad delaktighet när traditionell rond ersattes av nya arbetssätt

• Berättelsen om den sönderslagna glasdörren och vägen ut

• Nytt stödmaterial hjälper chefer att ta upp frågan om våld i nära relation

• Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

• Nytt kontaktombud

• Kallelse till årsmötet/Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan