Aktuellt nummer

Nummer 3-2017   

• Arbetssättet daglig styrning ur ett ledarperspektiv

• Att vara chef, kan det vara något?

• Snabb och smidig hantering av patientinformation

• Håller jag om jag prövas?

• Chefen behöver organisatoriska förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb

• Ledarskapsfokus på ICN:s internationella arena

• Kompetenserna ska användas på rätt sätt

• Nätverksmöte LNN Helsingfors

• RAK-projekt i Region Kronoberg

• Konkreta verktyg hjälper chefer att förebygga psykisk ohälsa

• Nytt kontaktombud

• Ny styrelsemedlem

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden