Aktuellt nummer

Nummer 4-2020

 

• Barnens rätt i fokus

• Med målet att utveckla och skapa ett hållbart ledarskap och medledarskap

• Kollegialt stöd från chef till chef

• Breddinförande i stor organisation tar tid

• Ordförande har ordet

• Vårdnära HR – ett led till en attraktiv arbetsgivare

• Innovationskraft i vardagens processer

• Metoder i vårdens vardag för att skapa kreativitet och delaktighet

• Kontaktombudets roll – en möjlighet att påverka

• Att utveckla organisation och ledarskap under tider av hårdare press

• Bokanmälan

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden