Aktuellt nummer

Nummer 3-2020

 

• Har tagit vara på alla resurser

• Ordförande har ordet

• Daglig anpassning till nya omständigheter

• Samverkan på alla nivåer

• Jag är så fylld av berättelser, de lägger sig under huden

• Akademiska i förändring

• Lärdomar från hemsjukvård och hemtjänst under corona

• Ny styrelseledamot

• Får man skämta om corona?

• Gör nattarbetet attraktivt

• Förmån att ha receptarie på vårdavdelning

• Kunskap och delaktighet – förutsättningar för lyckat förbättringsarbete

• Chefers organisatoriska förutsättningar: har de betydelse och har de förbättrats?

• Bokanmälan

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden