Aktuellt nummer

Nummer 1-2020

 

• Interaktion nödvändig för framgång

• Navigera i teknikstormen

• Från ett parti byxor till Skandinaviens största destination 

• Framgångskedjan med hjärtat som länk

• Forskning kommer till nytta i vården – "Vi behöver komma ifrån kortsiktiga lösningar"

• Konkreta verktyg för verksamheterna

• Standardisera för att jobba smartare

• Levande bibliotek i Region Dalarna

• Minska riskerna för fall

• Årsmöteshandlingar

• Nya kontaktombud

• Nacka RehabCentrum utvidgar ramarna

• Skapas tillit och tillitsorganisering på din arbetsplats – och är du ”tillitsvärdig”?

• Vården – en dold guldgruva som kan lyfta klinisk forskning

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden