Aktuellt nummer

Nummer 2-2020

 

• Hållbart ledarskap skapar lärande, distribuerar makt och integrerar perspektiv

• Ordförande har ordet

• Robot gör arbetet enklare och livet tryggare

• Digitalisering för delaktighet

• Vårdgarantiservice – framgångsrikt samarbete för vård i tid

• Föreningsaktivitet i Norrbotten, Personcentrerad och nära vård

• Program studiedagarna

• Hur får vi en säkrare vård?

• Trygga barn i samband med anestesi

• Fler tjänster sänkte sjukfrånvaron

• Ny styrelseledamot – Mikael Stenlund

• Skillnaderna i arbetsmiljöer har aldrig varit större

• Att leda in i framtiden

• Ny styrelseledamot – Mia Ajax

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden