Aktuellt nummer

Nummer 1-2018   

• Ledarskap och attraktiv arbetsgivare – möt dina framtida kolleger!

• Kunskap räcker inte

• Minimera hälsorisker vid rotationsarbete

• Get digital – or die trying

• Mentorskap – en fråga om förtroende

• Patientsäkerhetsutbildningar med effekt

• Ny grundutbildning stärker undersköterskor

• Generation Y – bortom stereotypa bilder

• Människor, mod och misstag

• Mer personcentrerad vård till samma kostnad

• Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden