Föreningen

Föreningen för Chefer och Ledare är ett nätverk bestående av medlemmar för chefer och ledare inom vård och omsorg.

 

Syftet är att:
• främja forskning, utveckling och utbildning inom vård och omsorg
• skapa nätverk för erfarenhetsutbyte
• stimulera till ett kreativt arbetsklimat
• verka för ett internationellt samarbete med motsvarande föreningar
• stimulera till utveckling genom stipendier

 

Vad ger ett medlemskap?
Du får nya idéer, kunskaper och kontakter som utvecklar dig som chef och ledare genom att:
• delta i föreningens studiedagar där aktuella teman inom chefs- och ledarefrågor lyfts fram
• ta del av aktuella artiklar, projekt och utvecklingstendenser i föreningens tidning
• själv skriva i tidningen och låta andra ta del av dina erfarenheter och kunskaper om din
  verksamhet eller dina projekt mm.
• tillsammans med föreningens kontaktombud skapa nätverk med andra chefer och ledare

 

Hur blir du medlem?
Medlemsavgiften är 300 kr/år. I avgiften ingår rabatterade konferensavgifter till föreningens
studiedagar och prenumeration på föreningens tidning. För anmälan och mer information
se sidan för medlemskap.

 

Föreningens stadgar finns att läsa på sidan “Dokument”

 

Vi välkomnar dig som medlem i föreningen!