Författaranvisningar

Föreningen för Chefer och Ledare är en ideell fristående förening för chefer och ledare inom vård och omsorg. Föreningens tidning ”Chefer och Ledare i vården” är en populär-vetenskaplig tidskrift. Insända manus bedöms inte sakkunnigt, varför författarna själva ansvarar för innehållet i artiklarna. Alla texter genomgår dock en språklig granskning före publicering. Redaktören och en skribent läser artiklarna och kan göra språkliga förändringar.

 

  • Författaren presenterar sig med namn, titel, arbetsställe och arbetsort. Ett personfoto bifogas insänd artikel. Skicka gärna med även annat bildmaterial som belyser artikeln. Ange fotografens namn samt bildtext till insända foton.
  • Artikeln bör omfatta ca 2–4 A4-sidor. Texten skrivs i New Times Roman, 12 p och med enkelt radavstånd. Manusbladen numreras och texten förses med mellanrubriker. Rubriken på artikeln samt mellanrubriker markeras med fet stil.
  • Det är bra om bilderna bifogas i digital form. Gärna jpg-bilder men även tif- eller eps-format kan användas. Upplösningen ska vara 300 dpi (ej komprimerade). Det går också bra att skicka personfoto och eventuella andra bilder per post till: Åsa Nordlund, Ågrenshuset, 893 80 Bjästa. OBS! glöm ej text under foto och namn på fotografen.
  • För att artikeln ska publiceras i kommande nummer (se utgivningsplan) måste den vara inskickad per mail till aktuell kontaktperson i föreningens styrelse angivet datum, som efter en första genomgång vidarebefordrar materialet till redaktören.
  • Som författare till en artikel får du ett exempel av tidningen den publiceras i. Ansvarig styrelsekontakt ser till att skicka/ge den till dig.
  • Om önskemål finns att tillgå fler exemplar av aktuell tidning kontaktas redaktören.

 

För mer information med bland annat aktuell utgivningsplan se föreningens hemsida:

http://cheferochledare.se/tidningen.html

 

2013-04-15

 

Ladda hem pdf här

 

 

Susanna Berglund, redaktör

Telefon hem 0240-611151, Telefon arbete 0730-338070, Mobiltelefon 070-3688665

E-mail susanna@berglund.se

www.cheferochledare.se