Författaranvisningar

Föreningen för Chefer och Ledare är en ideell fristående förening för chefer och ledare inom vård och omsorg. Föreningens tidning ”Chefer och Ledare i vården” är en populärvetenskaplig tidskrift som speglar ledarskapsfrågor, förbättringsarbeten och trender inom vård och omsorg.

Författaren ansvarar själv för innehållet i artikeln. Alla texter genomgår dock en språklig granskning före publicering och mindre förändringar i texten kan komma att göras.

 

 • Föreslå en rubrik som berättar vad artikeln handlar om.
 • Skriv en kort ingress (inledning) som sammanfattar det viktigaste och mest intressanta i artikeln, för att locka till läsning.
 • Dela gärna upp artikeln med mellanrubriker.
 • Längden på hela artikeln kan i allmänhet vara mellan 2 200 och 8 000 tecken (inklusive blanksteg).
  (Presentation av kontaktombud eller styrelsemedlem: 2 200–2 400 tecken. Krönika 5 000–6 000 tecken utöver presentation av författaren. Ledare 2 000–2 400 tecken.)
  Så här mäter du längden på artikeln om du skriver i Word: Markera hela artikeln, inklusive ingress. Välj Verktyg och därefter Räkna ord eller Antal ord.
 • Undvik förkortningar, skriv i stället ut hela orden. Skriv inte referenser eller fotnoter i texten.
 • Skriv bildtexter till porträttfoto och övrigt bildmaterial i samma fil som artikeln. Bildtext till porträttfotot bör innehålla minst namn, titel, arbetsplats och -ort. Textfilen bör även innehålla namn på fotografen eller fotograferna som tagit de bifogade bilderna.
 • Skicka med ett porträttfoto av dig själv samtidigt som du levererar den färdiga artikeln.
 • Skicka gärna med annat bildmaterial som belyser artikeln. Bilderna kan vara i jpg-, tif- eller eps-format, ska vara högupplösta och i originalstorlek. Redaktören och formgivaren avgör vilka bilder som publiceras.

  Kontrollera att mailprogrammet skickar bilderna i originalstorlek.

 • Leverera artikeln till din kontaktperson i föreningens styrelse senast överenskommet datum (se utgivningsplan på föreningens webbplats). Kontaktpersonen vidarebefordrar materialet till redaktören efter en första genomgång. 
 • Som författare till en artikel får du ett exemplar av tidningen den publiceras i. Din kontaktperson i styrelsen ser till att skicka eller ge den till dig.
 • Om du vill ha fler exemplar av tidningen kan du kontakta redaktören.

 

2018-06-13

 

Ladda hem pdf här

 

 

Susanna Berglund, redaktör

susanna@berglund.se  070-368 86 65

www.cheferochledare.se