Personuppgiftslagen (PUL)

Föreningen för Chefer och Ledares uppgifter om dig

Du kan när som helst begära ett fullständigt utdrag ur registret från Föreningen för Chefer och Ledare

 

I vår databas finns följande uppgifter om dig: 
 " Personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats och e-post 
 " Debiterade och betalda avgifter noteras

 

Uppgifterna hämtas från: 
 " Som medlem fyller du själv i de flesta uppgifterna på vår hemsida www.cheferochledare.se 
 " Adressändringar uppdateras årligen från Vårdförbundet för de som är medlemmar där

 

Uppgifterna hanteras på följande sätt:I och med att du ansöker om medlemskap i Föreningen för Chefer och Ledare, samtycker du till att de uppgifter som är relevanta för ditt medlemskap behandlas och utlämnas för ändamål som har samband med ditt medlemskap i Föreningen för Chefer och Ledare och/eller kan vara till nytta för dig och/eller övriga medlemmar. Fyra gånger per år skickas adressuppgifter till föreningens tryckeri för tidningen Chefer & Ledare i vården.