Logotyp

Föreningen för Chefer och Ledares logotyp kännetecknas av två rader text i svart samt ett grafiskt & (et-tecken) i orange.

 

Teckensnitt för texten är FagoNoLF

Textraden FÖRENINGEN FÖR är spärrad 60, Färg: Svart 0,31/1.00

Textraden CHEFER & LEDARE har vaierande spärrning (20-90), Färg: Svart 1.00/1.00

Det grafisk & (et-teciknet) är satt med FagoNoLFMed, Färg: Orange 2,82/1.00

 

 

Det är inte tillåtet att skapa egna varianter på logotypen.