Profildokument

Sedan hösten 2012 har “Föreningen för Chefer och Ledare” en ny grafisk profil. Den grafiska profilen skall nu enhetliggöra utseende i dokument, profilprodukter, tidning och hemsida.

 

På dessa sidor skall funktionärer inom föreningen, såväl som media och övriga som har behov av grafiska element kunna hämta gällande delar.

 

Föreningens namn

Föreningen för Chefer och Ledare Används när det gäller föreningens namn
Chefer & Ledare i vården Används när det gäller tidningens namn
Används som föreningens logotyp

 

Fotografier

Vid användande av fotografier skall fotografens namn anges.

 

Övrigt

I det fall källa skall anges finns information om detta vid respektive objekt.

 

Nedladdning

Klicka på filnamnet för att öppna filen.Högerklicka på respektive filnamn för att spara dokumentet.

 

Frågor

Eventuella frågor besvaras genom att kontakta informationsansvarig i föreningen.

E-post: susanna@berglund.se