Studiedagar

Är du intresserad av studiedagarna 2019?

Maila ordforande@cheferochledare.se så kan du få såväl programmet och information om när det är möjligt att anmäla sig.

Dagarna kommer som vanligt att hållas i Stockholm och datumen är 17-18 oktober.