Styrelsens kalender

2017

24 februari

Styrelsemöte, Stockholm
18 majStyrelsemöte, Stockholm
18 majÅrsmöte, Stockholm
18 – 19 maj

Kontaktombudsdagar, Stockholm

31 augusti

Planeringsdag

1 – 3 septemberNordisk nätverksträff
18 oktoberStyrelsemöte, Stockholm
19 – 20 oktoberStudiedagar, Rival Stockholm
8 decemberStyrelsemöte, Stockholm