Styrelsens kalender

2020

14 februariStyrelsemöte, Stockholm

13 maj

Styrelsemöte, Arlanda

13 maj kl 14.00

Årsmöte, Arlanda

25 september

Styrelsemöte och planeringsdag, Stockholm

14 oktober

Styrelsemöte, Stockholm

15-16 oktober

Studiedagar, Stockholm

4 december

Styrelsemöte, Stockholm