Tidningen Chefer & Ledare i vården från nr 3-2005

Nummer 4-2020
Nummer 3-2020
 • Har tagit vara på alla resurser

 • Ordförande har ordet

 • Daglig anpassning till nya omständigheter

 • Samverkan på alla nivåer

 • Jag är så fylld av berättelser, de lägger sig under huden

 • Akademiska i förändring

 • Lärdomar från hemsjukvård och hemtjänst under corona

 • Ny styrelseledamot

 • Får man skämta om corona?

 • Gör nattarbetet attraktivt

 • Förmån att ha receptarie på vårdavdelning

 • Kunskap och delaktighet – förutsättningar för lyckat förbättringsarbete

 • Chefers organisatoriska förutsättningar: har de betydelse och har de förbättrats?

 • Bokanmälan

 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

Nummer 2-2020
 • Hållbart ledarskap skapar lärande, distribuerar makt och integrerar perspektiv
 • Ordförande har ordet
 • Robot gör arbetet enklare och livet tryggare
 • Digitalisering för delaktighet
 • Vårdgarantiservice – framgångsrikt samarbete för vård i tid
 • Föreningsaktivitet i Norrbotten, Personcentrerad och nära vård
 • Program studiedagarna
 • Hur får vi en säkrare vård?
 • Trygga barn i samband med anestesi
 • Fler tjänster sänkte sjukfrånvaron
 • Ny styrelseledamot – Mikael Stenlund
 • Skillnaderna i arbetsmiljöer har aldrig varit större
 • Att leda in i framtiden
 • Ny styrelseledamot – Mia Ajax
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1-2020
 • Interaktion nödvändig för framgång
 • Navigera i teknikstormen
 • Från ett parti byxor till Skandinaviens största destination
 • Framgångskedjan med hjärtat som länk
 • Forskning kommer till nytta i vården – "Vi behöver komma ifrån kortsiktiga lösningar"
 • Konkreta verktyg för verksamheterna
 • Standardisera för att jobba smartare
 • Levande bibliotek i Region Dalarna
 • Minska riskerna för fall
 • Årsmöteshandlingar
 • Nya kontaktombud
 • Nacka RehabCentrum utvidgar ramarna
 • Skapas tillit och tillitsorganisering på din arbetsplats – och är du ”tillitsvärdig”?
 • Vården – en dold guldgruva som kan lyfta klinisk forskning
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4-2019
Nummer 3-2019
 • Personcentrerad vård på hotell
 • Ordföranden har ordet
 • Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen
 • Satsning på sköra äldre
 • Arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal fortsätter
 • Kultur som ett verktyg för att lösa framtidens utmaningar
 • Att leda det trycksårsförebyggande arbetet – hur får man engagemang på alla nivåer på ett stort universitetssjukhus?
 • Kommunala hälso- och sjukvården i Härnösand
 • Nytt kontaktombud
 • Att skapa attraktivitet och engagemang – inte alltid så lätt
 • Fem avstämningar som minskar stressen
 • Lyckad satsning på ökad chefstäthet
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2-2019
 • Lasarettet i Enköping HBTQ-certifierat
 • Internationell patientsäkerhetskonferens – People make change
 • Psykologen är en del av teamet
 • Hur får just du balans i arbetslivet och har din överbelastning betydelse i ett större sammanhang?
 • Ovärderlig vårdnära service
 • Program studiedagarna
 • Läsplattor stödjer personcentrerad vård
 • Samverkan vid utskrivning i praktiken
 • Viktigt för medarbetarna att chefen mår bra
 • Kontaktombudsdag
 • Nytt kontaktombud
 • Ny styrelsemedlem
 • Rekrytera och behålla personal
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1-2019
 • Skulle du köpa dig själv?
 • Leda med tillit – från idé till faktisk handling
 • Framgång lämnar spår
 • Varför grupper och organisationer behöver tillit för att vara intelligenta
 • Patienter beställer maten själva
 • Betraktelser med forskning som grund
 • Konsten att skapa en attraktiv arbetsplats
 • Årsmöteshandlingar
 • Uppmärksamma dolt beroende
 • Ökad tydlighet för bättre upplevd arbetsmiljö
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4-2018
 • Hur kan man arbeta med tillit inom universitetssjukvård?
 • Omställningen – om att i grunden förändra arbetet i en hel region
 • Fullsatt och fullmatat
 • Leda och styra med tillit – varför och hur gör man?
 • Led dig själv och andra i förändring
 • Patienter och personal vinnare vid organisationsutveckling
 • En värld av åtta minuter
 • Kompetensutveckling minskar personalomsättningen
 • Professionssteget för sjuksköterskor
 • Vårdintensitet ska styra bemanning
 • Närings-shots ökade energiintaget
 • Nytt kontaktombud – Jönköpings län
 • Nytt kontaktombud – Region Västmanland
Nummer 3-2018
 • H@ck for Health – tillsammans förbättrar vi vården!
 • Ordföranden har ordet
 • Systemutveckling i verksamheten
 • Inspireras av samtal med personer du aldrig har träffat
 • Samarbete möjliggör hemsjukvård för barnets bästa
 • Involvera medarbetare i förändring för bättre resultat
 • Produktionsstyrning i vården ger färre dagar i kaos
 • Om att ta emot och ge tillbaka
 • Att jobba efter pensionering
 • Sjuksköterskor avlastar reumatologer – egen mottagning med ledstatusundersökningar
 • "Chefoskopet ger oss ett gemensamt språk" 
 • Många positiva effekter med jobb varje helg
Nummer 2-2018
 • Konferens om patientsäkerhet
 • Att jobba sig in i förändring – personcentrerad vård i praktiken
 • Nordiska konferensen i Köpenhamn
 • LNN:s historia
 • Kommuner prövar mer tillit i styrningen
 • Program studiedagarna
 • Plattare organisation och mindre detaljstyrning
 • KLAS – sjuksköterska som trygghet för kollegor
 • Nätverkande i Stockholm
 • Alla vill samarbeta – ändå brister det alltför ofta! Hur kan det vara så?
 • Internt ”bemanningsföretag” minskar kostnaderna
 • Ny styrelsemedlem
 • Sahlgrenska satsar på farmaceuter i vården
Nummer 1-2018
 • Ledarskap och attraktiv arbetsgivare – möt dina framtida kolleger!
 • Kunskap räcker inte
 • Minimera hälsorisker vid rotationsarbete
 • Get digital – or die trying
 • Mentorskap – en fråga om förtroende
 • Patientsäkerhetsutbildningar med effekt
 • Ny grundutbildning stärker undersköterskor
 • Generation Y – bortom stereotypa bilder
 • Människor, mod och misstag
 • Mer personcentrerad vård till samma kostnad
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4-2017
 • Att vara den bästa versionen av sig själv, i alla lägen
 • Digitalisering möjliggör nödvändig effektivisering
 • Studiedagar 2017 och föreningens 75-årsfirande
 • Våga ha en passion för det du gör
 • Att leda i förändring
 • Karriärvägar för sjuksköterskor behövs
 • Ledarskap för omvårdnad med magnetmodellen
 • Många goda effekter av skratt
 • Det här med att vara en attraktiv arbetsgivare …
 • Framtidens sjukvård
 • Program LNN Köpenhamn
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3-2017
 • Att vara chef, kan det vara något?
 • Snabb och smidig hantering av patientinformation
 • Håller jag om jag prövas?
 • Chefen behöver organisatoriska förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb
 • Ledarskapsfokus på ICN:s internationella arena
 • Kompetenserna ska användas på rätt sätt
 • Nätverksmöte LNN Helsingfors
 • RAK-projekt i Region Kronoberg
 • Konkreta verktyg hjälper chefer att förebygga psykisk ohälsa
 • Nytt kontaktombud
 • Ny styrelsemedlem
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2-2017
 • Åsa fick drömjobbet
 • Att få känna power – tre dagar av inspiration
 • Kontaktombudsdag
 • Unik satsning lyfte VFU – och äldreomsorgen
 • Nytt kontaktombud
 • Prioriteringar – en ständigt pågående aktivitet
 • Ny styrelsemedlem
 • Bättre tillgänglighet med digital vårdcentral
 • It-system i toppklass gör deras arbete smidigt
 • En annorlunda upplevelse med Mercy Ships
 • Är det meningen att det ska vara så här?
 • Mästare på förändring
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1-2017
 • Chefer behöver utveckla sin problemlösningsförmåga
 • Hör du i syne!?
 • Din inre miljonär
 • Språk och praktik ska korta vägen till jobb i vården
 • Hur har det gått Abdou?
 • Hon företräder svenska sjuksköterskor i världen
 • Tina Fogelklou – engagerad ledare för framtiden
 • Årsmöteshandlingar
 • Om konsten att tänka tillsammans
 • Patienter och personal utvecklar vårdens tjänster
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4-2016
 • Internet – chefens bästa vän eller värsta fiende?
 • Passion som drivkraft i ett medicinskt ledarskap
 • Studiedagar 2016
 • Medvetet ledarskap
 • Lokal aktivitet i Blekinge
 • Krishantering och motiverande samtal
 • Planeringsdagar Köpenhamn
 • Nya arbetssätt ökade trivseln
 • Svenskt ledarskap – bäst i världen – eller?
 • Bättre laganda med personcentrerad vård
 • Nybliven ledamot i styrelsen
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3-2016
 • Evidensbasering i en rörig värld
 • Varför nås inte avsedda förändringseffekter trots alla möten?
 • Värdebaserad vård – ett paradigmskifte
 • Ledarskap – kan vi lära något av historien?
 • Hon stärker nya sjuksköterskor i yrkesrollen 
 • Självkännedom för bättre ledarskap
 • Stark ledning i fronten för etableringen av 1813 i Köpenhamn
 • Det behövs mod för framgång i systematiskt kvalitetsarbete
 • Motiverande samtal
 • Innovation inom hälsovården årets tema på HOPE
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2-2016
 • Retoriken i praktiken – att tala så att andra lyssnar
 • Första hjälpare synliggör glömd patientgrupp
 • Färre äldre till akuten när kompetensen är hög på äldreboendet
 • Kompetensutveckling för undersköterskor vid Cancercentrum NUS
 • Hälsostaden Ängelholm
 • Program Studiedagarna
 • Studiedagarna på Island
 • Webbstöd ska få fart på kliniskt förbättringsarbete
 • Lokal aktivitet i Skåne
 • Ledarutveckling genom kulturella upplevelser
 • Äldreomsorg i andra länder
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden

 

Nummer 1-2016
 • Varför vissa lyckas
 • Tydliga värderingar – vägen till framgång
 • Med passionen som drivkraft
 • Tradition och innovation på akademiska sjukhuset
 • Visionärt ledarskap utvecklar familjehälsan
 • Framtidens patientsäkerhet behöver sjukvårdspersonal som kan samarbeta, lyssna och kommunicera
 • Ledarskap och mångfald
 • Årsmöte
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Äldreomsorg i andra länder
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4-2015
 • Självledarskap och hållbara arbetsplatser
 • Chef – din hjärna är avgörande
 • Tro, veta, göra: Vägen till framgång går genom handling
 • Den digitala vägen till morgondagens välfärd
 • Studiedagar 2015
 • De hjälper chefer hitta gnistan
 • Psykisk ohälsa kan drabba alla
 • Det hållbara ledarskapet
 • Säkrare läkemedelshantering i hemsjukvården
 • TioHundra vinnare av Guldpillret 2015
 • Äldreomsorg i andra länder
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer: 3 - 2015
Nummer 2 - 2015
 • Vårdchefens etiska dilemman – strategier för bättre praktik
 • Tiohundraprojektet blir permanent
 • Strukturerat introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor – en möjlighet till professionell utveckling
 • Kontaktombudsdagen den 6 mars 2015
 • Program Studiedagar
 • Nätverksträff Norr 20 mars 2105
 • Passion – nyckeln till framgång
 • Chefens betydelse för patientsäkerhetsarbetet
 • Hela Sveriges nya vårdidéer på en plats
 • Göta, 87, intensivtränas att klara sin vardag
 • Ledarerfarenheter ur ett mångkulturellt perspektiv
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1 - 2015
 • Ledarskap är förmågan att göra framtiden önskvärd
 • Att leda förändring i sjukvården – utmaningar i förändringsprocesserna
 • Att stärka den inre motivationen
 • Framtidens vårdavdelning
 • Framtida utmaningar som ledare i vården
 • Rädsla att göra fel bör inte få ta över
 • Här är BB och neonatalavdelningen sambos
 • Våga ta klivet
 • Lokal aktivitet i Skåne
 • Nytt kontaktombud
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4 - 2014
 • Studiedagar 2014
 • Detta är lean – eller att utveckla en verksamhet i världsklass
 • ”Hur blev det så här?"
 • Dags att införa ett hälsotak – hur friska kan vi tillåta människor att bli?
 • Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den!
 • Berlin 2014
 • Skandionprojektet – en nationell utmaning
 • Nu är vi 1000 medlemmar igen!
 • Chefsforum en del av kompetensutvecklingen
 • Trendiga styrmodeller utmanar svensk ledningskultur
 • Sveus – mer hälsa per krona
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3 - 2014
 • Patientens nya verktyg – e-journalen
 • Från föreskrift till verklighet – ett arbete som engagerar på lång sikt
 • Personcentrerad vård – vad innebär det och vem vinner på det?
 • Konst som lugnar och läker
 • Dags att söka stipendium!
 • Ansökningsblankett
 • Barnsjukvård i hemmet – ett förbättringsarbete för familjers bästa
 • Nytt kontaktombud
 • Eu-projektet ”consortium for assistive solutions adoption” (casa)
 • Nära till chefen ger friskare medarbetare
 • Att kunna prata på svenska är inte samma sak som att kunna kommunicera
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2 - 2014
 • Tillsammans i brytningstider
 • Så kan man åstadkomma bättre kvalitet på vården och omsorgen
 • Uppskattande och styrkebaserat ledarskap
 • Effekterna och nyttan av samverkan
 • Sjukvårdens forskningsdag 2014!
 • Nätverksträff norr
 • Program studiedagarna
 • Inspiration för kontaktombuden
 • Betydelsen av chefers arbetsmiljö
 • Efterlängtad ketchupeffekt?, Eller drömmen om fungerande ehälsosystem
 • Efterlängtad remisstjänst snart här
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1 - 2014
 • Våga vara och låta vara
 • Det blir aldrig mer ordning i vår livstid, om konsten att lyssna och modet att ta beslut
 • Chefer och ledare i vården måste ta en aktiv roll för framgångsrik förändring
 • Sjuksköterskors och läkares delaktighet i kvalitetsutveckling, en fallstudie vid karlskoga lasarett
 • Coaching – självklart i vardagen
 • Årsmöteshandlingar
 • Mobilt hembesöksteam för äldre – en positiv förändring för både äldre och personal
 • Det är komplext att vara ledare i dagens sjukvård!
 • Nätverksträff Örnsköldsvik
 • Nätverksträff i Blekinge
 • Nytt kontaktombud
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4 - 2013
 • Studiedagar 2013
 • Lär dig leda så det märks
 • Framtidens etiska utmaningar
 • Nytt kontaktombud
 • Resan från glansiga kataloger ut i cyberspace
 • Att leda in i framtiden
 • Rättvisare vård i livets slutskede
 • Projektet hälsoundersökningar/samtal
 • Ge plats för professionellt omdöme i vården – även ekonomiskt
 • Nordens ledere – hvordan kan vi påvirke fremtiden? Program – LNN 2014
 • Psykiatrin i Halland har genomfört fjärde traineeprogrammet för sjuksköterskor
 • Offensiv orientering, vägval till glädje och framgång
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3 - 2013
 • Framtidens sjukvård finns redan idag
 • Androstolen
 • Att patientanpassa en vårdcentral
 • Skapa mer nytta med dina projekt
 • Sjuksköterska med makt att förändra
 • Danderyds sjukhus, en akutmottagning som möter framtiden
 • Nätverksträff Norr
 • Lycka
 • Konkurrensutsättning och alternativa driftsformer inom äldreomsorgen i Sverige
 • LNN nätverksträff 2013
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2 - 2013
 • Reserapport AORN 60th Congress, San Diego 2-7 mars
 • Leda professionella eller ett professionellt ledarskap?
 • En vuxensaga med lyckligt slut
 • I skuggan av en patient
 • Studiedagar 2013
 • ”Tänk om vi skulle kunna läsa journalen på väg ut till patienten”
 • Register – verksamhetsstöd eller detaljstyrning?
 • Barn- och ungdomshälsan i Kronobergs län – en satsning för framtiden
 • Kontaktombudsträff 11-12 april 2013
 • Självbestämmande och samtycke inom demensvården
 • – hur anser omsorgspersonal att det fungerar i praktiken?
 • Panelen gör vardagen tryggare
 • Utvecklar it för äldre
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1 - 2013
 • Från verkstadsgolvet till ledarskapsexpert
 • Ta fram kraften inom dig och organisationen
 • Ledarskap är ett ständigt lärande
 • Coachar de mest vårdbehövande
 • När något gått snett i sjukvården
 • Omsorgspersonal fick inspiration i Kina
 • Årsmöte
 • Verksamhetsberättelse
 • Förslag till Verksamhetsplan
 • Ökad helhetssyn på patienten när psykiatrin flyttar in på Akademiska
 • Nya kontaktombud
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4 - 2012
 • En rimmares hågkomster från Rival
 • Från passiv åskådare till aktiv medspelare•Patientsäkerhetskultur – något att räkna med?
 • Ordföranden har ordet
 • Inspirerande ledarskap – gör ditt budskap attraktivt för andra 1
 • Ledarskap och lagsamverkan under pressande förhållanden
 • Planeringsdagar 2012
 • Nytt spännande projekt i Västerbotten
 • SMS kan rädda liv!
 • Nya kontaktombud
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3 - 2012
 • 2012 AORN Leadership Conference
 • Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
 • Här är Årets kvinnliga ledare i vården
 • Vitalis 2012
 • Att leda i förändring
 • Innovation och utveckling kan ta sjukvården ur krisen
 • Studiedagar
 • Rapport från NiV:s III Nordiska symposium 17-18 november 2011 - Nordiska bilder av vårdledarskap
 • Medarbetarskap! Vad? Hur? - Prisvinnande avhandling om idéresa i landsting
 • Sociala medier – hot eller möjlighet mot sjukvårdens organisation
 • Ny styrelseledamot – Anita Nilsson
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2 - 2012
 • Ledare i Norden – hur är vi egentligen?
 • Tillsammans med tiden – eller varför har jag så gott om tid
 • Program Studiedagarna 2012
 • Från fattigvård till valfrihet
 • Här kommer vårdcentralen
 • Medlemsmöte i Norr
 • Kontaktombudsträffen 2012
 • Medlemskväll i Stockholm
 • Framtidens ledare drivs av viljan att förändra
 • Organisera för att andra ska lyckas! Diabetesteamet och ledningen
 • Kort återblick från en givande kontaktombudsträff i Skövde!
 • Hon är expert på att hitta fel
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1 - 2012
 • Mindfulness i ledarskapet
 • Det personliga ledarskapets olika dimensioner
 • En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring – från distanserat till delat ledarskap
 • Primärvården har aldrig behövts så mycket som nu!
 • Management alltmer närvarande i vår vardag
 • Årsmöte
 • Verksamhetsplan
 • Verksamhetsberättelse
 • Nya verktyg för bättre äldrevård http://cheferochledare.se/index_html_files/nya_verktyg_for_battre_aldrevard.pdf
 • Vården tar inte hand om missnöjet
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4 - 2011
 • Nordisk nätverksträff på Island
 • LNN
 • Leanledarskap – ett behovsstyrt ledarskap
 • När är chefen bra för verksamheten? – och när är verksamheten bra för chefen?
 • Möten med input
 • Påverkar ägaren ledningens agenda?
 • Att våga, vilja och vinna tillsammans
 • Daglig styrning på Visby lasarett
 • De öppnar dörrar mellan aktörer
 • Nytt kontaktombud
 • Konflikter kan förebyggas genom ett ärligt ledarskap
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3 - 2011
 • Nya Karolinska Solna
 • Kompetenslyft inom operation sätter ledarskap på prov
 • Chefen ska göra mirakel
 • Chefsresa med dramatik
 • Medarbetarskap på 60 minuter
 • Närståendes upplevelse av bemötande från vårdpersonal på en akutpsykiatrisk avdelning
 • Stora förhoppningar på NPÖ
 • Distanslogopedi
 • 31 år och redan rutinerad chef
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2 - 2011
 • Så blir du en förebild och kulturskapare i snabb förändring
 • Neurorehab på NUS jobbar för bättre arbetsklimat
 • Patientnärmre vård bidrar till bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet
 • Från sjukhussäng till e-hälsa - Utvecklingstendenser inom hälso- och sjukvården
 • Patientsäkerhetskultur
 • Populär vd lämnar landstinget
 • Patientkontakter – guldgruva för produktutveckling
 • STUDIEDAGAR 2011
 • Nätverksträff i Blekinge
 • Kontaktombudsträffen i Vaxholm
 • Slumpen ledde henne rätt
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1 - 2011
Nummer 4 - 2010
 • Konsten att lyckas som ledare
 • Kaos och kontroll
 • Chefer & Ledares studiedagar 2010
 • Motiverande ledarskap
 • Våga göra det du tror på
 • Ordförande har ordet
 • Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården
 • Att vara eller inte vara chef, det är frågan?
 • Karin blev Årets kvinnliga ledare i vården
 • Blänkare från styrelsemötet
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3 - 2010
 • Hur fungerar förbättringsarbete i hälso- och sjukvården?
 • LNN konferensen 2010 Torshavn, Färöarna
 • Nordiskt ljus – vad kännetecknar nordiskt ledarskap?
 • Ledarskap kräver ett "credo" – att våga tro
 • Framtidens ledarskap
 • Du är förändringen! – Nycklar till arbetsglädje och livsglädje
 • Mångfald, behövs det i framtiden?
 • Ledarskapets påverkan på ekonomin
 • Chefer flyr i kristider
 • Ta hand om dina överlevare
 • Är mellanchefen en resurs för hållbart utvecklingsarbete?
 • Patientsäkerhetsarbete, behövs det?
 • Kundvalsreformen slog ojämnt
 • Nytt kontaktombud
 • Närsjukvårdens jourcentraler lämnar sjukhusen
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2 - 2010
 • Livsglädje – arbetsglädje
 • Utbildning för framtidens ledare inom vården
 • I förbättringsarbete är ensam inte stark!
 • ”Vi behöver förstå det sammanhang vi verkar i, för att få kraft att förändra”
 • Studiedagar 2010
 • Ökat produktionstryck försämrar attityden till förändringsarbete
 • Mentorn hjälper dig att göra karriär
 • Kongress för Nordiska ledare
 • Halland fortsätter arbetet för en köfri sjukvård
 • Ny karriärväg för chefer
 • Europas chefer – mer lika än olika
 • Vägen in i ett yrke – en studie av lärande och kunskapsutveckling hos nyutbildade sjuksköterskor
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1 - 2010
 • Din attityd – ditt ansvar
 • Välbefinnande för hälsoförsörjarna: Utgångspunkter och arbetsmetoder
 • Stipendium/Anslag
 • Ny styrelseledamot
 • STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete: Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå
 • Ordförande har ordet
 • Utmaning att bygga en säkerhetskultur
 • Riskanalyser och säkerhetsarbete vid Örnsköldsviks sjukhus
 • Global Trigger Tool
 • ”Vi vill hitta och åtgärda felen istället för att sätta plåster”
 • ”Processer är ett sätt att beskriva det vi gör, så att alla får överblick”
 • Nya kontaktombud
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4 - 2009
 • Att leda är att gå före – igår, idag och imorgon
 • Dagens unga – morgondagens ledare
 • Årsmöte
 • Ledarskap mot bättre vetande – om hinder och utmaningar i framtidens ledarskap
 • ”Möten med Input”
 • Ledarutveckling på vetenskaplig grund
 • Ordförande har ordet
 • Givande LNN-nätverkande
 • Program – LNN 2010
 • Hur blir man emotionellt smittsam?
 • Midskogen B i Luleå – Årets äldreboende 2009
 • Kontaktombud för Blekinge
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3 - 2009
 • Skaraborg tror på Sex sigma i vården
 • (Tidigare tryckt i Kvalitetsmagasinet)
 • Mikrosystem – där värdet skapas
 • Engagemanget lever med vardagliga mätningar
 • ”Om vi vill förbättra något, måste vi veta var vi ska börja”
 • Ska lean frälsa personalarbetet?
 • »Strukturen först, lean-principerna sedan«
 • »Överlevnadsstrategi för HR-funktionen«
 • »Skapar lätt suboptimering«
 • Så fungerar Chefsakademin på Universitetssjukhuset i Lund
 • Mentorn hjälper dig att göra karriär
 • Ordförande har ordet
 • Kvinnliga chefer slits mellan jobb och föräldraskap
 • Hälsa är att må bra!
 • Plan för strategisk kompetensförsörjning på Universitetssjukhuset i Lund
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2 - 2009
 • Att implementera lean
 • Det stora chefsskiftet
 • Vill att HR får färg av politiken
 • Chefen – möjliggörare, uppföljare och förebild
 • Blänkare från styrelsemöte
 • Ordförande har ordet
 • Sjukvården måste fungera även när datasystemet nfekterats
 • Designdialoger
 • Kontaktombudsträff på Högberga Gård, Lidingö
 • Personlig utveckling – viktigare än högre lön
 • Studiedagar 2009
 • Ny styrelseledamot
 • Nytt kontaktombud
 • Krönika: Carpe diem – en stressfaktor?
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1 - 2009
 • Den vadderade faran
 • Lean - för effektivare flöde
 • Lean and Sex Sigma - två aktuella metoder med stora gemensamma möjligheter
 • Ordförande har ordet
 • Resan in i vårdvalets värld
 • Vi måste tänka utifrån "uppdrag och resurser"
 • Alla måste se över sitt arbetssätt
 • Ledarskap som ställer höga krav
 • Delar chefsjobbet
 • Verksamhetsberättelsen
 • Årsmöte
 • Förslag till Verksamhetsplan
 • Mikrosystem - patientsäkerhet
 • Våga tänka själv - Vikten av lokala anpassningar i verksamhetsutvecklingen
 • Krönika: ...inte visste jag att de var livet
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4 - 2008
 • Sopa under mattan eller vässa klorna?
 • Tomhetens triumfer
 • Möten med input
 • Kvalitet som ledarskapsmetod
 • Ordförande har ordet
 • Mikrosystem
 • Ledarskap och microsystem
 • Att leda sig själv
 • Krönika: När doktorn lurade bondmoran
 • Från hjälte till tjänare
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 3 - 2008
 • Ledare med handlingsutrymme
 • Sätt fokus på ditt beteende
 • Etik och värderingar i ledarskapet
 • Klart tänkande – tydliga lösningar
 • Att leda läkare
 • Krönika: Chefen, Jante och självkänslan
 • Hur kan vi upprätthålla hög kvalitet inom sjukvården trots knappa resurser?
 • Sjuksköterskors dagliga arbete
 • Ordförande har ordet
 • Vad avbryter och försenar sjuksköterskors arbete?
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 2 - 2008
 • Samband mellan ledarbeteende, personalomsättning och omvårdnadskvalitet
 • Chef – en omöjlig profession?
 • Studiedagar 2008
 • Växling hjälper chefer hitta rätt
 • LNN- konferens 8-9 maj 2008
 • Ljus över de nordiska cheferna
 • Kontaktombudskonferens med input och output
 • Metoden som ger effekt
 • Framgångsrikt Esther-projekt32 Malin Skreding
 • Systematiskt patientsäkerhetsarbete
 • Grupputvecklingssamtal för omvårdnadspersonalen
 • Personlig livskris – bästa chefsutbildningen
 • Nytt kontaktombud
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 1 - 2008
 • Salutogent ledarskap – en investering
 • Programmet som stärker toppledare
 • Vad är skillnaden som gör skillnaden i ledarskapet
 • Ordförande har ordet
 • Verksamhetsberättelsen
 • Årsmöte
 • Förslag till Verksamhetsplan
 • Systematiskt säkerhetstänkande minskar vårdskador
 • Krönika: Kommandoran – om självkänsla och självförtroende
 • Rapport från ENDA 2007
 • Stipendium/Anslag
 • Ny i styrelsen
 • Bokanmälan
 • Adresslistor för styrelsen och kontaktombuden
Nummer 4 - 2007
 • Inre styrka – yttre framgång
 • Det autentiska ledarskapet
 • Studiedagarna 2007
 • Ledarskap i en föränderlig värld
 • Tankar om ledarskap – Karin Mattsson
 • Riv Stuprören
 • Ordförande har ordet
 • Nordisk Ledarskapskonferens
 • Myten om den demografiska bomben
 • Bokanmälan
Nummer 3 - 2007
 • Axiologi
 • Intryck från Ledarprogrammet
 • Magisterutbildning med fokus på förbättringsmetodik
 • Den svenska ideal-ledarprofilen
 • Svenska chefer ska vara en i laget
 • Nurses at the forefront: dealing with the unexpected
 • Mätning av Arbetsmiljöprofil enligt SMC
 • Tankar om ledarskap
 • Att släppa gamla arbetssätt och införa nya evidensbaserade metoder?
 • Siffror gör tyngden tydligare
 • Värdegrundens ABC
 • Jantelagen och föraktets onda spiral
 • Bokanmälan
Nummer 2 - 2007
 • Samverkan för ökad livskvalitet i Örnsköldsvik
 • Viktigt att se att allt hänger ihop!
 • Säkrare vård när risker analyseras
 • Säkrare arbetsmiljö med systematiska riskanalyser
 • LNN-möte
 • Studiedagar 2007
 • Kontaktombudsdagarna
 • Ledarskap – den nya folkrörelsen
 • Existentiell tillit
 • Modernt chefskap och Lean Production
 • Tankar om ledarskap
 • Master in Public Administration – Executive Program
 • Att lyssna fram civilkurage
 • Ordföranden har ordet
 • Bokanmälan
Nummer 1 - 2007
 • Om konsten att vara snäll
 • Utmaningar när marknaden möter sjukvården
 • Samarbete är nödvändigt
 • Verksamhetsberättelsen
 • Årsmöte
 • Förslag till Verksamhetsplan
 • Ordföranden har ordet
 • Tankar om ledarskap
 • Att leda det allt svårare sjukvårdsuppdraget
 • Från stipendiat
 • Stipendium/Anslag
 • Nytt kontaktombud
 • Dansen mellan ledare och ledda
 • Bokanmälan
Nummer 4 - 2006
 • Kan vi utveckla vår kreativitet?
 • Skulle du vilja ha dig själv som chef?
 • Ordföranden har ordet
 • Studiedagarna
 • Att leda människor i systemkravens tid
 • Blänkaren
 • Tankar om ledarskap – Göran Stangertz
 • Nyckeln till god kommunikation
 • Att vara till lags – hur länge?
 • "Säker vård" – projektet
 • Bokanmälan
Nummer 3 - 2006
 • Från öar till helhet
 • Ordförande har ordet
 • Värderingar, tankemönster – och hur du utvecklar professionella team
 • Utvecklingsprogram för ledningsgrupper
 • Chefskap i landstinget Västernorrland …från ord till handling
 • Tankar om ledarskap – Stina Lundberg-Dabrowski
 • Vi människor är knepiga
 • Beröm från chefen – en ”friskfaktor” på jobbet
 • Platta organisationer gör oss sjuka
 • Läkare och ledarskapet i hälso- och sjukvården
 • Vinnarbok om svåra val av ledare
 • En förebild för moderna chefer – en olydig ledare
 • Vårdgaranti med hjälp av egen enhet
Nummer 2 - 2006
 • Kvalitetsregister – en väg till framgång
 • Qulturum – en unik utvecklingsenhet
 • Amelia Adamo vägrar familjekänsla på jobbet
 • Kontaktombudsdagarna
 • Tankar om ledarskap
 • Ledarnas Nordiska Nätverk
 • Ledarnas roll – att skapa en god arbetsmiljö
 • Sjuksköterskor – ledning
 • Att få tala om min undran
 • Ledarskap, medarbetarskap och hälsa
 • Att förändra roller
 • Värdebaserat Ledarskap
 • Program för studiedagar
 • Chefer måste klara av att inte ha total kontroll
Nummer 1 - 2006
 • Förändring kräver mod
 • Framtidens ledarskap
 • Tankar om ledarskap
 • Verksamhetsberättelse
 • Förslag till Verksamhetsplan
 • Reflektioner från styrelsen
 • Ledarskapet och balanserad styrning
 • Sammanfattning från kvalitetsregisterdagarna
 • God Vård – ny föreskrift
 • Stipendium/Anslag
 • Tygla tron på team
 • Beroende och auktoriteter
 • Bokanmälan
Nummer 4 - 2005
 • Förändring i med- och motgång
 • Att leda förbättringsarbete
 • Möten med inspiration och eftertanke
 • Utsatt ledarskap och förändringsarbete
 • LNN - program
 • Tankar om ledarskap
 • Att leda i kaos
 • Profession – organisation och ledarskap
 • Ordförande har ordet
 • Solsäkert
 • Nytt kontaktombud
 • Bokanmälan
Nummer 3 - 2005
 • Claes Trollestad – tvivlaren
 • Kaffefabriken vet att det lönar sig att mota stressen
 • Det är samspelet som avgör hur ledarskapet lyckas
 • Nordisk nätverksträff för ledare
 • Ett samtal om ledarskap med Ingvar Kamprad
 • Hyllning till vår chef – Agnetha Petersson
 • Vilken kultur råder på HIA?
 • Rätt Medicin
 • Ett nätverks betydelse för unga kvinnor i ledande befattning
 • Coaching – hjälp till självhjälp - www.suntliv.nu
 • Sköt om dig!
 • Bokanmälan