Tidningen

Redaktör och ansvarig utgivare:

Susanna Berglund 
Åsgatan 2 
771 33 Ludvika 
0240-49 50 71 (arb) 
070-368 86 65 (mobil) 
redaktor@cheferochledare.se 
 

Prenumeration

Malin Larsson 
070-284 09 45 (mobil) 
prenumeration@cheferochledare.se 

Helår: 280 kronor, exklusive moms 
Lösnummer: 75 kronor, exklusive moms 

Tidningen utkommer med fyra nummer per år. 
ISSN 1404.4684 
 

 

Utgivningsplan

 

2018

NummerManusstoppUtgivningsdag
12018-01-192018-03-09
22018-04-272018-06-15
32018-08-122018-09-21
42018-10-282018-12-14

 

2019

NUMMER

 

MANUSSTOPPUTGIVNINGSDAG
12019-01-182019-03-08