Tidningen

Redaktör och ansvarig utgivare:

Anne-Maj Hansson

Trälhavsvägen 36 c

184 60 Åkersberga

076-833 29 07 (mobil)

annes.mejladress@gmail.com

 

Prenumeration

Yvonne Hedegärd 
070-623 60 70 (mobil) 
yvonne.hedegard@vgregion.se

Årsprenumeration på tidningen för icke medlemmar: 280 kronor, exklusive moms 
Lösnummer: 75 kronor, exklusive moms 

Tidningen utkommer med fyra nummer per år. 
ISSN 1404.4684 

 

Utgivningsplan

 

2021

Nummer

Manusstopp

Utgivningsdag

12021-02-012021-03-05
22021-05-102021-06-11
3-42021-11-082021-12-10
   

 

2022

NummerManusstoppUtgivningsdag
12022-01-302022-03-04