Tidningen

Redaktör och ansvarig utgivare:

Susanna Berglund 
Åsgatan 2 
771 33 Ludvika 
0240-49 50 71 (arb) 
070-368 86 65 (mobil) 
susanna@berglund.se

 

Prenumeration

Malin Larsson 
070-284 09 45 (mobil) 
malin.larsson@regionhalland.se

Årsprenumeration på tidningen för icke medlemmar: 280 kronor, exklusive moms 
Lösnummer: 75 kronor, exklusive moms 

Tidningen utkommer med fyra nummer per år. 
ISSN 1404.4684 

 

Utgivningsplan

 

2019

Nummer

Manusstopp

Utgivningsdag

12019-01-182019-03-08
22019-05-102019-06-14
32019-08-162019-09-20
42019-11-082019-12-13

 

2020

Nummer

Manusstopp

Utgivningsdag

12020-02-042020-03-06