Tidningen

Redaktör och ansvarig utgivare:

Susanna Berglund 
Åsgatan 2 
771 33 Ludvika 
0240-49 50 71 (arb) 
070-368 86 65 (mobil) 
redaktor@cheferochledare.se 
 

Prenumeration

Malin Larsson 
070-284 09 45 (mobil) 
prenumeration@cheferochledare.se 

Helår: 280 kronor, exklusive moms 
Lösnummer: 75 kronor, exklusive moms 

Tidningen utkommer med fyra nummer per år. 
ISSN 1404.4684 
 

Annonsprislista

Helsida: 5 000 kronor, exklusive moms 
Halvsida: 3 000 kronor, exklusive moms 
½-spalt: 1 800 kronor, exklusive moms 
Annonsering i fyra nummer ger 20% rabatt 

 

Utgivningsplan

 

2017

NummerManusstoppUtgivningsdag
12017-01-202017-03-10
22017-04-282017-06-16
32017-08-062017-09-22
42017-10-292017-12-15

 

2018

NummerManusstoppUtgivningsdag
12018-01-192018-03-09