Tidningens historik

Tre generationer med redaktörer.
Från vänster: Monika Johansson, Inga-Maja Rydholm och Gunilla Johansson.
Foto: Karina Bodin

 

Ansvariga utgivare

1970-1974Gunvor Stjernlöf
Därefter har ansvarig utgivare och redaktör varit:
tom nr 2 1995Inga-Maja Rydholm från Linköping
tom nr 3 2002Gunilla Johansson från Stockholm
tom nr 1 2010Monika Johansson från Örnsköldsvik
fr o m nr 2 2010Susanna Berglund från Ludvika

 

2012

Sedan hösten 2012 har “Föreningen för Chefer och Ledare” en ny grafisk profil. Den grafiska profilen skall nu enhetliggöra utseende i dokument, profilprodukter, tidning och hemsida.

 

2003
Ändrade tidningen layout innehållsmässigt och tidningens innehåll började tryckas i färg.

 

2000
Redaktionskommittén upplöstes. Därefter ingick redaktören i styrelsen och alla styrelse- ledamöter ansvarade för arbetet med tidningen.

 

1998-1999
Föreningen byter namn från Riksföreningen för Vårdadministratörer till Föreningen för Chefer & Ledare och 1999 ändrar tidningen namn till Chefer & Ledare i vården.

 

1990
Tidningen genomgick en stor förändring avseende såväl namn som utseende. Tidningens nya namn blev VÅRDADMINISTRATÖREN för att bättre visa vad tidningen representerade och stod för. Spindelnätet, som prydde tidningens framsida, symboliserade det nätverk som behövs för att få kontakter och erfarenhetsutbyte med andra.

 

1984
Tidningen ändrade format. Formatet gav bättre utrymme och uppmärksammades mer.

 

1983
Registrerades tidningen och fick ISSN nummer 0280-8714

 

1977
SHSTF (Vårdförbundet) tog över riksföreningarna och tidningen fick ett nytt emblem på framsidan som ritades utifrån en kamratbrosch från en administrativ kurs vid SIHUS. Emblemet var symbol för kommunikation och kontakt mellan Vårdadministratörerna

 

1975
Tidningens framsida förändrades – SSF:s emblem ersatte bokstäverna

 

1974
Tidningen fick nytt utseende och format

 

1973
Ansvarig utgivare utsågs och tidningens framsida fick en stramare utformning

 

1969
Den 1 december, utkom första numret av tidningen Chefer & Ledare i vården. Den var då i form
av ett medlemsblad och hade namnet ADMINISTRATIV INFORMATION för SSF:s rikssektion för 
hälso- och sjukvårdsadministratörer